Učím lidi dovednosti veřejného projevu a prezentace, díky čemuž se stávají nejcennějším prvkem při budování značky společnosti.

 1. Konzultace a příprava komunikačních výstupů

  Společně se dostaneme k jádru věci, aby vaše sdělení neupadlo v zapomnění a aby si vás lidé pamatovali.

  Někdy stačí jen externí vhled, abyste si začali klást ty správné dotazy. Provedu vás procesem, kdy objevíte jak hovořit o svých unikátních vlastnostech a své hodnotové nabídce.

  Co můžete očekávat:

  • Příprava prodejních argumentů
  • Struktura prodejních materiálů
  • Příprava struktury prezentace
  • Psaní skriptu pro řečníky
  • Příprava vašeho workshopu nebo školení
  • Psaní nabídek do tendru
  • Příprava prodejních e-mailů
  Napište mi
  Konzultace a příprava komunikačních materiálů
 2. Skupinové workshopy

  Připravím vzdělávací zážitek, který posune kupředu velkou skupinu jednotlivců.

  Učím lidi dovednosti veřejného projevu a prezentace, díky čemuž se stávají nejcennějším prvkem při budování značky společnosti.

  Co můžete očekávat:

  • Obecné prezentační dovednosti
  • Startup pitch (Investor`s pitch)
  • Prezentace podle Steva Jobse
  • Elevator Pitch / Sales Pitch
  • Prezentace projektu (příprava na soutěž)
  • Prezentace na konferenci (Jak na TED?)
  • Jak na prezentační nástroje (Prezi, PPT, ...)
  • Základy sebeprezentace
  • Jak na PR prezentace
  Napište mi
  Skupinové workshopy
 3. Individuální koučink

  Stávám se nejbližším partnerem lidí, kteří potřebují zaujmout a přesvědčit veřejným projevem.

  Zajistím, aby na důležitých událostech bylo docíleno důležitých výsledků. Společně co nejvěrněji nasimulujeme samotnou událost a připravíme ten nejlepší výstup.

  Co můžete očekávat:

  • Kompletní příprava důležité prezentace
  • Příprava prezentace pro investory
  • Příprava řečníka na důležité události
  • Tréning non-verbální komunikace
  • Tréning pro trenéry
  • Příprava moderátora
  • Mediální tréning
  • Tréning prezentačních dovedností
  Napište mi
  Individuální koučink
 4. Moderování akcí a prezentace v zastoupení

  Zodpovědností je provést diváky celou událostí, zajistit hladký průběh a vytvořit nezapomenutelný zážitek.

  Jde pouze o práci s lidskou pozorností a emocemi. Nikdo se nechce nudit a všichni si chtějí strávený čas užít. Připravme skvělý obsah a já vám ho pomohu předat.

  Co můžete očekávat?

  • Vystupování v zastoupení
  • Prodejní činnost v zastoupení
  • Moderování událostí a konferencí
  • Moderování panelových diskusí
  Napište mi
  Moderování vašich akcí

Reference

Další aktivity

logo PreseNation

Presenation je agentura poskytující tréning prezentačních dovedností a služby prezentačního designu.

PRESENATION.com

Máte zájem se domluvit?
Pojďme do toho.